X-Frame-Options: denay

AstraZeneca AB

AstraZeneca AB jest spółką należącą do grupy AstraZeneca. W Systemie Sprzedaży Bezpośredniej na terenie Polski spółka ta jest jedynym kontrahentem z grupy AstraZeneca dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych i będzie odpowiedzialna za organizację procesu sprzedaży produktów leczniczych dystrybuowanych przez AstraZeneca. AstraZeneca AB jest jedynym właścicielem leków w łańcuchu dystrybucyjnym, tj. do momentu sprzedania ich do aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych. Do bezpośrednich zadań firmy należy współpraca z Niezależnym Agentem świadczącym usługi agencyjne, zapewnienie właściwego zaopatrzenia aptecznego rynku otwartego w leki dystrybuowane przez AstraZeneca, optymalizacja działań w obrębie systemu.

Sprzedawcą leków AstraZeneca w Polsce
 jest ASTRAZENECA AB

spółka powołana w Szwecji i zarejestrowana pod numerem: 556011-7482
z siedzibą SE‑151 85 Södertälje, Szwecja

NIP ASTRAZENECA AB: PL5263241726

 
 

KOMUNIKATY

INFORMACJE

ZWROTY PRODUKTÓW

Zwroty Produktów na prośbę Klienta AZ możliwe są do 3 (trzech) dni od daty wystawienia faktury przez Niezależnego Agenta; 

Nie dotyczy Produktów wymagających warunków przechowywania w zakresie temperatur 2°C – 8°C

 

ARCHIWUM

 

Zgłoś niepożądane działanie leku

Leki

Ulotki dla Pacjenta, Charakterystyki Produktów Leczniczych
znajdziecie Państwo na stronie: